Zásady ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia, prípadne kombinácia viacerých informácií, ktoré je možné využiť k identifikovaniu konkrétnej fyzickej osoby (napr. meno a priezvisko, e-mail, IČO, lokácia a lebo IP adresa).

Správcom osobných údajov  podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalejlen „GDPR“) je:

Jaroslav Uher, T-ART.sk

Kontaktný e-mail: info@t-art.sk

(ďalej len „Správca“)

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Dôvody spracovania osobných údajov

 • Plnenie zmluvy mezi Vami a Správcom – napr. vyriadenie dotazu alebo dopytu (ďalej len “Plnenie zmluvy”).
 • Pprávnený záujem Správcu – napr. analýza návštevnosti alebo používania analytických cookies (ďalejlen “Oprávnený záujem”).
 • Plnenie zákonnej povinnosti – napr. vedenie účtovníctva.
 • Váš výslovný, slobodný a konkrétny súhlas sospracováním osobných údajov, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania údajov

 • V prípade dotazu alebo dopytu – 1 rok.
 • V prípade prebiahajúcejspolupráce – počas trvania spolupráce alebo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom.
 • V prípade ukončenej spolupráce – 10 rokov od ukončenia spolupráce alebo zmluvného vzťahu mezi Vami a Správcom.
 • V prípade súhlasu – pokiaľ neodvoláte Váš priamy súhlas na konkrétny účel spracovania (maximálne však 5 rokov)

Používanie cookies

Tento web na svoju prevádzku využíva technológiu cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré Váš prehliadač čítaalebo ukládá na Vašom koncovom zariadení (počítači, mobile). Vďaka cookies je web schopný zapamätať si Vaše voľby alebo napríklad obsah nákupného košíka.

Podľa účelu delíme cookies do kategórií:

 • Nutné cookies – udržujú reláciu so serverom a sú nutné napríklad pre prihlasovanie.
 • Funkčné cookies – obsahujú vaše voľby a preferencie (napríklad jazyk alebo nákupný košík).
 • Analytické a výkonnostné cookies – slúžia napríklad pre sledovanie návštevnosti webu.

Informácie o používaných cookies:

 • Analytické a výkonnostné cookies – Google Analytics
 • Analytické a výkonnostné cookies – Facebook API

Doba platnosti cookies je maximálne 2 roky.

Zakázať alebo obmedziť používanie cookies môžete zmenou nastavenia vášho prehliadača, avšak niektoré funkcie webu potom nemusia fungovať správne. Nastavenie cookies sapri jednotlivých prehliadačoch líši, viac informácií na odkazoch:

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • iOS
 • Linux

Vaše práva

Pomocou vyššie uvedeného kontaktného e-mailu môžete uplatniť:

 • Právo na výpis svojich osobných údajovpodľa čl. 15 GDPR.
 • Právo na opravu osobných údajovpodľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzeniespracovaniapodľa čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobných údajovpodľa čl. 17 GDPR.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniupodľa čl. 21 GDPR.
 • Právo na prenositeľnosť údajovpodľa čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolať súhlas sospracovaním údajov.

Pokiaľ nebudete s riešením Vašej žiadosti spokojní, môžete tiež podať sťažnosťna Úrade pre ochranu osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatreniana zabezpečenie osobných údajov.
 • S týmito podmienkami súhlasíte pri kontaktovaní Správcu pomocou jeho e-mailovej adresy alebo kontaktného formulára.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zverejní na tomto webe a zároveň ju zašle na Váš e-mail, ktorý ste mu poskytli.